Wat is RPRM?

Primaire Reflex integratie met kinesiologische methode RPRM

Je wilt anders reageren, maar het niet lukt? Heb je last van (onverklaarbare) spanningsklachten, je gezondheid of een haperende ontwikkeling op school of je werk? Dan wordt je mogelijk gedicteerd door ongeremde primaire reflexen ook wel overlevingsreflexen genoemd.

Altijd maar overleven, altijd spanning en stress

Bij  ongeremde overlevings / primaire reflexen worden normale situaties geïnterpreteerd als noodsituaties en volgt de overlevingsreactie: vechten, vluchten of bevriezen. Reflexen krijgen altijd voorrang.

Ze veroorzaken tal van  lichamelijke stressreacties, werken negatieve emoties zoals faalangst, woede, schuld of verdriet in de hand en staan het aanleren van gewenst gedrag en vaardigheden zoals lezen en schrijven in de weg.

Wat is het nut van die reflexen?

Primaire Reflexen zijn essentieel voor de ontwikkeling van elk bewegend organisme. Deze reflexen, zoals de zuig- en grijpreflex, zijn nodig om de fase van hulpeloosheid naar zelfredzaamheid te kunnen overbruggen.

Ze leren een mens bewust te worden van prikkels, te acteren op prikkels, zich te voeden, contact te maken met anderen en hogere neurologische functies en het volledige bewegingstraject te ontwikkelen.

Bij normale ontwikkeling raken de reflexen op zo’n 1,5 jarige leeftijd op de achtergrond en worden ze vanzelf geïnhibeerd. Dit is de natuurlijk stand-by modus.

Veel voorkomende indicaties en klachten

Naast tal van lichamelijke klachten, kunnen de volgende diagnoses hun oorsprong hebben in storende Primaire Reflexen: Depressiviteit, Postnatale Depressie, Burn-out, ADHD, ADD (overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels), Dyslexie, Dyscalculie, Dyspraxie, Bepaalde vormen van Epilepsie, Autisme-verwante stoornissen zoals PDD-NOS en Asperger en hechtingsproblematiek. z.o.z voor een overzicht van gevolgen per reflex.

Oorsprong RPRM

Primaire reflexintegratie is op basis van de kinesiologische RPRM-methode van Margaret Mulder. Het is een natuurlijke geneeswijze, dat gebruik maakt van je lichaamseigen vermogen tot het onder controle brengen van de reflexen.

Behandelwijze RPRM

Je ligt volledig gekleed op een behandelbank en ondergaat lichte spierreflex testen om vast te stellen welke primaire reflexen ongeremd aanwezig zijn en wat je lichaam nodig heeft om ze zelf te inhiberen.

Vervolgens wordt de benodigde lichte druk, beweging, geluid of andere sensorische prikkel toegepast om de reflexen in normale stand-by mode te brengen. De oorzaak wordt geneutraliseerd en de stress die door de ongeremde aanwezigheid van de primaire reflexen is veroorzaakt wordt afgevoerd.

Wat kun je verwachten?

Nadat de inhibitie is afgerond heeft vrijwel iedereen een positief resultaat op meerdere vlakken (lichamelijke, mentaal, emotioneel). De effecten beginnen vaak verrassend snel, soms heeft het lichaam en de geest wat meer tijd nodig om te herstellen van de aanslag die de primaire reflexen teweeg hebben gebracht, alvorens de effecten zich kunnen openbaren.

Het herstel na de inhibitie is een proces dat soms nog weken tot maanden na de laatste sessie kan voortduren.

Churchill laan 1 1078 DB Amsterdam